11 Μαρ 2015

Παιχνίδι συμμετρίας

Παίξτε με το παιχνίδι της συμμετρίας
 και δημιουργήστε δικά σας συμμετρικά σχέδια.

https://fd430e4e-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/podilato98/home/archeio/podilato98-symmetria_game_antanaklaseis_01.swf?attachauth=ANoY7coDbn2Y6slkeuFT6uZSAh-heICOakFt86Bmh01yI0Vwp8TgsO6jd16IxCzpPyk2UjX3cyy_WGHIhoUwyVbanoc9LVLi86LkIM9btzrGoDhhaUWie9hxaeF9r1KmgaOn4wxaza-HRMC2o78yep6warbpulHTWPhAU7R91TWbsz6zAIvGylZwsmjWwzGb9UWNxkZGM3IAnEu7tid37OLN2azUaJhLxoAeFF8gPpHjOgdhyXsNtd_Zb8p7yq1jMe_kmpGfjdPWFAtyH9W7wFcAxXR4WIsm4Q%3D%3D&attredirects=0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου